Integritetspolicy Online

Version: 01/2024

Sauna360 och dess dotterbolag (tillsammans "Bolaget", "vi" eller "oss") vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna sekretesspolicy beskriver vår praxis avseende information som vi samlar in i samband med: 

 • Webbplatser som drivs av oss och från vilka du har tillgång till denna integritetspolicy (”Webbplatserna”);
 • Programvaruapplikationer från vilka du har tillgång till denna integritetspolicy (”Apparna”);
 • HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig och som länkar till denna integritetspolicy eller andra relevanta kommunikationer med dig; och
 • Affärsinteraktioner offline som du har med oss.

Samlingsvis hänvisar vi till Webbplatserna, sociala mediesidor, e-postmeddelanden och affärsinteraktioner offline som "Tjänsterna".

PERSONUPPGIFTER

"Personlig information" är information som identifierar dig som individ eller är relaterad till en identifierbar individ. Tjänsterna samlar in personlig information, inklusive:

 • Namn
 • Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress (vi kan också härleda din ungefärliga plats från din IP-adress)
 • Uppgifter om betalkort
 • Profilbild
 • ID för konto på sociala medier
 • Personuppgifter som ingår i undersökningar eller feedback som du ger oss eller i tävlingar som du deltar i

Insamling av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer samlar in personlig information på olika sätt, inklusive:

 • Genom tjänsterna.  
  • Vi samlar in personlig information genom tjänsterna, till exempel när du anmäler dig till en nyhetsbrev, registrerar ett konto för att få tillgång till tjänsterna, besöker våra butiker, deltar i något av våra evenemang, lägger en beställning över telefon, kontaktar kundtjänst eller genomför ett köp.
 • Från andra källor. 
  • Vi får dina personuppgifter från andra källor, t.ex:
   • offentligt tillgängliga databaser;
   • gemensamma marknadsföringspartners, när de delar informationen med oss.

Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kan vi möjligen inte erbjuda tjänsterna. Om du lämnar någon personlig information som rör andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har behörighet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna integritetspolicy.

Användning av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer använder personlig information för följande ändamål:

 • Tillhandahålla funktionaliteten i tjänsterna och uppfylla dina önskemål.
  • För att tillhandahålla tjänsternas funktionalitet till dig, såsom att ordna tillgång till ditt registrerade konto och ge dig relaterade förmåner, specialerbjudanden eller kundtjänst.
  • För att svara på dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål när du kontaktar oss via något av våra online-kontaktformulär eller på annat sätt, till exempel när du skickar oss frågor, förslag, komplimanger eller klagomål, eller när du begär en offert eller annan information om våra tjänster.
  • För att slutföra dina transaktioner, behandla returer och byten, verifiera din information och ge dig relaterade förmåner, specialerbjudanden eller kundtjänst.
  • För att skicka administrativ information till dig, såsom ändringar i våra villkor och policys.
  • För att låta dig skicka meddelanden till en annan person genom tjänsterna om du väljer att göra det.

Vi kommer att utföra dessa aktiviteter för att hantera vårt kontraktsmässiga förhållande med dig och/eller för att uppfylla en laglig skyldighet.

 • Att tillhandahålla dig vår nyhetsbrev och/eller andra marknadsföringsmaterial samt underlätta delning i sociala medier.
  • För att skicka marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden med information om våra tjänster, nya produkter och andra nyheter om vårt företag.

Vi kommer att genomföra denna aktivitet med ditt samtycke eller när vi har ett legitimt intresse.

 • Analysera personlig information för affärsrapportering och tillhandahålla personliga tjänster.
  • Att analysera eller förutsäga våra användares preferenser för att förbereda aggregerade trendrapporter om hur vårt digitala innehåll används, så att vi kan förbättra våra tjänster.
  • För att bättre förstå dina intressen och preferenser, så att vi kan anpassa våra interaktioner med dig och ge dig information och/eller erbjudanden skräddarsydda efter dina intressen.
  • För att bättre förstå dina preferenser så att vi kan leverera innehåll via våra tjänster som vi tror kommer att vara relevant och intressant för dig.

Vi kommer att tillhandahålla personliga tjänster baserade på våra legitima intressen och med ditt samtycke i den utsträckning som krävs enligt gällande lag.

 • Att låta dig delta i lotterier, tävlingar eller andra kampanjer.
  • Vi kan erbjuda dig möjligheten att delta i ett lotteri, en tävling eller annan kampanj.
  • Vissa av dessa kampanjer har ytterligare regler som innehåller information om hur vi kommer att använda och lämna ut dina personuppgifter.  Läs dessa ytterligare regler innan du väljer att delta.

Vi använder denna information för att hantera vårt avtalsförhållande med dig. 

 • Aggregering och/eller anonymisering av personuppgifter.
  • Vi kan sammanställa och/eller anonymisera personuppgifter så att de inte längre betraktas som personuppgifter. Vi gör detta för att generera andra data för vår användning, som vi kan använda och lämna ut för alla ändamål, eftersom de inte längre identifierar dig eller någon annan individ. 
 • Uppfylla våra affärssyften.
  • För dataanalys, till exempel för att förbättra effektiviteten i våra tjänster;
  • För revisioner, för att verifiera att våra interna processer fungerar som avsett och för att hantera rättsliga, regulatoriska eller avtalsmässiga krav;
  • För att förebygga bedrägerier och övervaka bedrägerisäkerhet, till exempel för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök att begå identitetsstöld;
  • För att utveckla nya produkter och tjänster;
  • För att utveckla, förbättra, reparera, underhålla eller modifiera våra nuvarande produkter och tjänster samt för att vidta kvalitets- och säkerhetsåtgärder;
  • För att identifiera användningstrender, till exempel för att förstå vilka delar av våra tjänster som är av störst intresse för användarna;
  • För att fastställa effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer, så att vi kan anpassa våra kampanjer till våra användares behov och intressen; och
  • För att driva och expandera vår affärsverksamhet, till exempel genom att förstå vilka delar av våra tjänster som är av störst intresse för våra användare så att vi kan fokusera vår energi på att tillgodose våra användares intressen.

Vi utför dessa aktiviteter för att hantera vårt avtalsförhållande med dig, för att uppfylla en rättslig skyldighet och/eller baserat på vårt legitima intresse.

Utlämnande av personuppgifter 

Vi lämnar ut personuppgifter: 

 • Till våra dotterbolag för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.
 • Du hittar en lista över våra dotterbolag och var de finns i bilagan. Sauna360 är den part som ansvarar för hanteringen av den delade Personliga informationen. Till våra tredjepartsleverantörer, för att underlätta de tjänster de tillhandahåller oss.
  • Dessa kan inkludera leverantörer av tjänster såsom webbhotell, dataanalys, betalningsbehandling, orderhantering, returautorisering, förebyggande av bedrägerier, informationsteknologi och relaterad infrastruktur, kundtjänst eller relaterade förmåner (inklusive specialerbjudanden), e-postleverans, revision och andra tjänster.
 • Till tredje parts återförsäljare. Till exempel:
  • Du kan använda återförsäljarlokaliseraren på våra tjänster för att skicka en kontaktförfrågan till den återförsäljare du väljer. Vi kontrollerar inte den information du skickar in, men vi vidarebefordrar din förfrågan direkt till återförsäljaren, som då får tillgång till den information du skickat in, inklusive din personliga information.
 • Till tredjepartssponsorer av lotterier, tävlingar och liknande kampanjer.
 • Genom att använda tjänsterna kan du välja att lämna ut personuppgifter.
  •  
  • På meddelandeforum, chatt, profilsidor, bloggar och andra tjänster där du kan publicera information och innehåll (inklusive, utan begränsning, våra sociala mediesidor). Observera att all information du postar eller avslöjar genom dessa tjänster kommer att bli offentlig och kan vara tillgänglig för andra användare och allmänheten.

Andra användningsområden och utlämnanden

Vi använder också och lämnar ut din personliga information när det är nödvändigt eller lämpligt, särskilt när vi har en laglig skyldighet eller ett legitimt intresse att göra det:

 • För att följa tillämpliga lagar och förordningar.
  • Detta kan omfatta lagar utanför det land där du är bosatt.
 • Att samarbeta med offentliga och statliga myndigheter.
  • För att svara på en förfrågan eller tillhandahålla information som vi anser är nödvändig eller lämplig.
  • Dessa kan omfatta myndigheter utanför det land där du är bosatt.
 • För att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter.
  • Till exempel när vi svarar på förfrågningar och order från rättsvårdande myndigheter eller tillhandahåller information som vi anser är viktig.
 • Av andra juridiska skäl.
  • För att genomdriva våra villkor och bestämmelser; och
  • För att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom, och/eller våra dotterbolag, dig eller andra.
 • I samband med en försäljning eller affärstransaktion.
  • Vi har ett legitimt intresse av att lämna ut eller överföra din personliga information till en tredje part i händelse av omstrukturering, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande förfaranden).

ÖVRIG INFORMATION

"Övrig information" är all information som inte avslöjar din specifika identitet eller inte direkt relaterar till en identifierbar individ. För mer information, se vår Cookie- och liknande teknologier-notis.

Användning och utlämnande av annan information

Vi kan använda och lämna ut övrig information för vilket ändamål som helst, förutom när vi enligt gällande lag är skyldiga att göra annorlunda. Om vi enligt gällande lag måste behandla annan information som personlig information, kan vi använda och lämna ut den för de ändamål för vilka vi använder och lämnar ut personlig information enligt denna policy. I vissa fall kan vi kombinera annan information med personlig information. Om vi gör det kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personlig information så länge den är kombinerad.

DATASÄKERHET

Vi strävar efter att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personlig information inom vår organisation. Tyvärr kan ingen dataöverföring eller lagringssystem garanteras vara 100% säkert. Om du har skäl att tro att din interaktion med oss inte längre är säker, vänligen meddela oss omedelbart enligt avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Valmöjligheter och tillgång

Dina val avseende vår användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter

Vi ger dig valmöjligheter när det gäller vår användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.  Du kan välja att avstå från:

 1. Mottagande av marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss framåt kan du avregistrera dig genom att klicka på länken för avregistrering direkt i e-postmeddelandet.
 2. Delning av din personliga information med dotterbolag för deras direktmarknadsföringsändamål. Om du föredrar att vi upphör med att dela din personliga information framåt med våra dotterbolag för deras direktmarknadsföringsändamål kan du avstå från detta delande genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sauna360.com.com.
 3. Delning av din personliga information med oberoende tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål. Om du föredrar att vi upphör med att dela din personliga information framåt med oberoende tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål kan du avstå från detta delande genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sauna360.com.

Vi kommer att försöka följa din begäran så snart som rimligen möjligt. Observera att om du avregistrerar dig från att få marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka dig viktiga administrativa meddelanden, från vilka du inte kan avregistrera dig.

Hur du kan komma åt, ändra eller radera dina personuppgifter

Om du vill begära åtkomst, korrigering, uppdatering, undertryckning, begränsning eller radering av personlig information, invända mot eller avstå från behandling av personlig information, eller om du vill begära en kopia av din personliga information för att överföra den till ett annat företag (i den utsträckning dessa rättigheter tillhandahålls enligt tillämplig lag), kan du kontakta oss enligt avsnittet "Kontakta oss" nedan. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Om du är bosatt i Kalifornien, se avsnittet "Ytterligare information om Kalifornien" längst ned i denna policy för mer information om de begäranden du kan göra enligt CCPA.

I din begäran, var vänlig och ange tydligt vilken personlig information du vill ändra eller om du vill att din personliga information ska undertryckas från vår databas. Av säkerhetsskäl kan vi endast genomföra begäranden avseende personlig information kopplad till den e-postadress som används för att skicka oss din begäran, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi genomför begäran. Vi kommer att försöka följa din begäran så snart som rimligen möjligt.

Observera att vi kan behöva behålla viss information av bokföringsskäl och/eller för att slutföra transaktioner som du inledde innan du begärde en ändring eller radering (t.ex. om du gör ett köp eller deltar i en kampanj kan du inte kunna ändra eller radera den personliga informationen förrän efter avslutningen av sådana köp eller kampanjer). Du kan också lämna in en klagomål till en dataskyddsmyndighet för ditt land eller region där du har din ordinarie bostad eller arbetsplats eller där en påstådd överträdelse av tillämplig dataskyddslagstiftning inträffar. En lista över dataskyddsmyndigheter för EU/EES finns tillgänglig på https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en, och dataskyddsmyndigheten för Storbritannien är Information Commissioner's Office.

Lagringsperiod

Vi behåller personlig information så länge som det är nödvändigt eller tillåtet med hänsyn till de ändamål för vilka den samlades in och i enlighet med tillämplig lag.

De kriterier som används för att fastställa våra lagringsperioder inkluderar:

 • Längden på den pågående relationen vi har med dig och tillhandahållandet av tjänsterna till dig (till exempel så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda tjänsterna).
 • Om det finns en laglig skyldighet som vi är föremål för (till exempel kräver vissa lagar att vi behåller register över dina transaktioner under en viss tid innan vi kan radera dem).
 • Om bevarande är lämpligt med hänsyn till vår rättsliga ställning (till exempel med avseende på tillämpliga preskriptionstider, rättsliga tvister eller reglerande utredningar).

Tjänster från tredje part

Denna integritetspolicy berör inte och vi ansvarar inte för integritet, information eller andra praxis hos tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst till vilken tjänsterna länkar. Att inkludera en länk på tjänsterna innebär inte att vi eller våra dotterbolag stöder den länkade webbplatsen eller tjänsten.

Dessutom ansvarar vi inte för informationssamling, användning, avslöjande eller säkerhetspolicies eller praxis hos andra organisationer, som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon annan apputvecklare, appleverantör, plattformleverantör för sociala medier, operativsystemleverantör, trådlös tjänsteleverantör eller enhetsproducent, inklusive med avseende på någon personlig information du lämnar till andra organisationer genom eller i samband med apparna eller våra sociala mediesidor.

Reklam från tredje part

Vi använder tredjeparts reklamföretag för att visa annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du använder tjänsterna och andra webbplatser eller online-tjänster.

 • Du kan få annonser baserade på information om din åtkomst och användning av tjänsterna och andra webbplatser eller online-tjänster på någon av dina enheter, samt på information som tas emot från tredje parter. Dessa företag placerar eller känner igen en unik cookie i din webbläsare (inklusive genom användning av pixeltaggar). De använder också dessa tekniker, tillsammans med information de samlar in om din online-användning, för att känna igen dig över de enheter du använder, som en mobiltelefon och en bärbar dator. Om du vill ha mer information om denna praxis och lära dig hur du avaktiverar den i stationära och mobila webbläsare på den särskilda enheten där du har åtkomst till denna integritetspolicy, besök gärna http://optout.aboutads.info/#/ och http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan ladda ner AppChoices-appen på www.aboutads.info/appchoices för att avaktivera i mobila appar.

Jurisdiktion och gränsöverskridande överföring

Din personliga information kan lagras och behandlas i vilket land som helst där vi har faciliteter eller där vi engagerar tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna förstår du att din information kommer att överföras till länder utanför ditt land, inklusive USA, vilket kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i ditt land. I vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, reglerande organ eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få tillgång till din personliga information.

YTTERLIGARE INFORMATION OM EES/STORBRITANNIEN: Vissa länder utanför EES/STORBRITANNIEN erkänns av Europeiska kommissionen och den brittiska regeringen som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd enligt EES/STORBRITANNIEN-standarder (en fullständig lista över dessa länder finns tillgänglig här för EES och här för STORBRITANNIEN). För överföringar från EES/STORBRITANNIEN till länder som inte betraktas som adekvata av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen har vi infört adekvata åtgärder, såsom standardavtalsklausuler antagna av Europeiska kommissionen och den brittiska regeringen samt bindande företagsregler, för att skydda din personliga information. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Känslig information

Om vi inte begär det, ber vi dig att inte skicka oss och inte avslöja någon känslig personlig information (t.ex. socialförsäkringsnummer, information relaterad till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper, brottslig bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) genom tjänsterna eller på annat sätt till oss.

Tredje parts betalningstjänst

Tjänsterna kan erbjuda funktioner som gör det möjligt för dig att göra betalningar till företaget med hjälp av tredjepartsbetalningstjänster där du har skapat ditt eget konto. När du använder en sådan tjänst för att göra en betalning till oss kommer din personliga information att samlas in av denna tredje part och inte av oss, och kommer att omfattas av tredjepartens integritetspolicy, snarare än denna integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för denna tredje parts insamling, användning och avslöjande av din personliga information.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Texten "SENAST UPPDATERAD" längst upp i denna Integritetspolicy anger när denna Integritetspolicy senast reviderades.  Eventuella ändringar träder i kraft när vi publicerar den reviderade sekretesspolicyn på tjänsterna.

Kontakta oss

Sauna360 är det företag som ansvarar för insamling, användning och utlämnande av din personliga information enligt denna sekretesspolicy.  Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på: info@sauna360.com

Bilaga

Land

Företag

Adress

Finland

Sauna360 Group Oy

Pohjoinen Pallbontie 1, 10900, Hanko, Finland

Finland

Sauna 360 Oy

Pohjoinen Pallbontie 1, 10900, Hanko, Finland

Finland

Kiinteistö Oy

Pohjoinen Pallbontie 1, 10900, Hanko, Finland

Storbrittanien

Sauna360 Ltd

3 Felbridge Centre, Imberhorne Lane, East Grinstead, West Sussex, England, RH19 1XP

Sverige

Sauna360 Holding AB

Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad, Sweden

Sverige

Sauna360 AB

Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad, Sweden